Patirties sėmėsi Slovėnijoje

Posted by admin | Posted in Naujienos | Posted on 13-04-2016

0

Erasmus
 


 

KA1: ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste " 

Projektas Nr. 2015-1-LT01-KA102-013249

VšĮ Psichosocialinės ir darbo integracijos centras 2015-2016m. įgyvendina projektą “ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste". Projekto Lietuvos partneriai: Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras; Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras. Tarptautiniai partneriai iš Slovėnijos, Sicilijos. Pagal numatytas projekte veiklas vasario 22-25 dienomis vyko darbo stebėjimo mobilumas Slovėnijoje, Liublianoje, kuriame dalyvavo 10 žmonių iš Lietuvos.

Posted by admin | Posted in Naujienos | Posted on 14-08-2015

0

Sign Arts_Final (2)

Posted by admin | Posted in Naujienos | Posted on 14-08-2015

0

Erasmus

 

 

Erasmus 2014-2016m. Erasmus+ KEY ACTION 2 Mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projektas “Sign Arts” Nr. 2014-1-TR01-KA201-011750
Projektą vykdo Psichosocialinės ir darbo integracijos centras centras.
Pagrindinis veiklų partneris: Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras.
Projekto vadovė: Rūta Mackanienė
Projekto koordinatorė: Augustė Maziukaitė
Projekto veiklų vadovas: Laurynas Bitaitis
Trukmė: 2014m.-2016m.
Partneriai: Turkija, Slovėnija, Italija, Lietuva
Pagrindinis tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčių moksleivių socialinę integraciją per meninį ugdymą.

Prisiminimai

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 14-08-2015

0

foto111Erasmus

2014-2016m. Erasmus+
Tema:Discover Informal Education to reduce Early School’s Leaving
Trukmė: 2014m. lapkričio 23-30d.
Dalyviai: Rūta Mackanienė, Augustė Maziukaitė, Laurynas Bitaitis
Šalys: Lietuva , Čekijos Respublika, Latvia, Lenkija, Rumunija, Didžioji Britanija ir Turkija.

Pagrindinis tikslas – aptarti problemas ir pasidalinti tarptautine patirtimi dėl vaikų, anksti paliekančių švietimo įstaigas.

PRISIMINIMAIS DALINASI KURSŲ DALYVĖ Augustė Maziukaitė Vilniaus „ Psichosocialinės ir darbo integracijos centro“ atstovai Rūta Mackanienė, Laurynas Bitaitis ir Augustė Maziukaitė, labai džiaugiasi turėję galimybę dalyvauti dar viename Erasmus+, organizuotame tarptautiniame projekte. Šių metų (2014) lapkričio 23 – 30d. vykusiame projekte, „ Early school leaving „ aptarėme ir pasidalinome savo patirtimi apie Lietuvos vaikus ir jaunimą, kurie nusprendžia nebelankyti ugdymo įstaigų. Daug statistinės informacijos sužinojome iš pačių organizatorių Turkų ir kitų dalyvavusių šalių ( Italija, Anglija, Lenkija, Latvija, Rumunija, Čekija ) atstovų. Norėdami perteikti projekto atmosferą, dalinamės savo išgyvenimais ir gražiausiais atsiminimais.

Discover Informal Education to reduce Early School’s Leaving

Posted by admin | Posted in Naujienos | Posted on 13-08-2015

0

project_logo

 

 

 

 

Erasmus

foto111

Tema:Discover Informal Education to reduce Early School’s Leaving
Trukmė: 2014m. lapkričio 23-30d.

Dalyviai: Rūta Mackanienė, Augustė Maziukaitė, Laurynas Bitaitis
Šalys: Lietuva , Čekijos Respublika, Latvia, Lenkija, Rumunija, Didžioji Britanija ir Turkija.

Pagrindinis tikslas – aptarti problemas ir pasidalinti tarptautine patirtimi dėl vaikų, anksti paliekančių švietimo įstaigas.

 

Sėkmės istorija

Posted by admin | Posted in Projektai | Posted on 30-01-2015

0

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“

VP1-1.3-SADM-02-K priemonės
Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“
Projektas „KARTU MES GALIME DAUG“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100
viktorija

Pagrindinis projekto tikslas ir siekiamybė yra didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įsidarbinimo galimybes, įvairiomis priemonėmis padedant jiems išvengti socialinės atskirties. Dėl specifinės negalios jiems yra sunku komunikuoti, dažnai kurtieji ir neprigirdintieji neturi informacijos apie galimybę įgyti profesiją; kaip įvertinti savo profesinius gebėjimus; apie situaciją darbo rinkoje ir galimybes įsidarbinti. Kurtieji labai sunkiai susiranda darbą net įgiję specialybes. Tai priklauso ne tik nuo visuomenės neigiamos pažiūros į neįgaliuosius, kurių nepažįsta ir vengia darbdaviai, bet ir nuo pačių kurčiųjų motyvacijos, noro ir pasiryžimo tobulėti, dirbti, bei, žinoma, informacijos stokos. Profesinis paruošimas dažnai nukenčia dėl menkos pačių kurčiųjų motyvacijos. Juos reikia nuolatos skatinti, padrąsinti, labai konkrečiai ir individualiai ugdant norą būti savarankiškiems, motyvuojant mokytis, dirbti, vystyti darbinius įgūdžius. Būtent šioje srityje projekto veikla yra neįkainojama, organizuojant kurčiųjų bendruomenėje savipagalbos grupes, tarpininkaujant bendraujant su darbdaviais ir sprendžiant kylančius klausimus ir problemas darbo vietoje. Norint padėti kurčiajam ar neprigirdinčiam pilnavertiškai konkuruoti darbo rinkoje, reikalinga nuolatinė kompleksinių paslaugų pagalba.

 

Sign Arts within Hearing Impaired High School

Posted by admin | Posted in Projektai | Posted on 30-01-2015

0

Our students have an intense problem areas in respect of social integration as they are hearing impaired. They face to face some common problems that are spesific to hearing impaired in respect of communication, self-expression, self-esteem, acceptance of their own handicap, gaining of self-identity and utilization of social opportunities equally. Our purpose is to increase hearing impaired students’ social integration through the arts education while reducing the social problems of our hearing impaired students taking into account problem areas and the results mentioned before.

More info:

project_details_Sign_Arts

Discover Informal Education to Reduce Early School Leaving

Posted by admin | Posted in Projektai | Posted on 30-01-2015

0

Congratulations! You are a partner in the Training Course “Discover Informal Education to Reduce Early School Leaving” and you are among the 27 participants that will take part in the Exchange with groups from Czech Republic, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, United Kingdom and Turkey! European Union as being the foundation which is very sensitive to the education issue and scientific researches, takes up its position. It maintains all the opportunities in terms of facilitating the education circumstances which has already had rate of literacy 99,9 %.

More info:
daily program (1)

Socialinis projektas “Vienas didelis pasaulis”

Posted by admin | Posted in Projektai | Posted on 30-01-2015

0

Organizatoriai: Projektas “Vienas didelis pasaulis”, organizuojamas AIESEC – didžiausios tarptautinės jaunimo valdomos organizacijos valdomos atstovų Lietuvoje “AIESEC in ISM” filialo.

 

Projekto idėja: Vykdydami šį projektą AIESEC siekia suteikti neįgaliems vaikams galimybę pažinti svetimas kultūras ir tradicijas. Ir jiems parodyti, kad pasaulis yra žymiai didesnis ir spalvingesnis nei jie galvoja. 8 studentai iš įvairių pasaulio šalių atvyks į Lietuvą ir 6 savaites mokys vaikus apie jų šalis, papročius, meną, tradicinę virtuvę ir padės jiems tobulinti komunikacijos įgūdžius.

 

Vizitas Vilniuje

Posted by admin | Posted in Naujienos | Posted on 03-11-2013

0

mokimosi_visa_gyvenima_programa_naujasdisabled_success

Švietimo mainų paramos fondo
Mokymosi visą gyvenimą programa
Leonardo da Vinci partnerysčių projektas
„Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė
Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva
Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.
Partneriai: Turkija, Lietuva, Italija, Latvija, Lenkija, Bulgarija

Pagrindinis tikslas – didinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą.

Ketvirtasis partnerių susitikimas Vilniuje pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“

© 2012 Psichosocialinės ir darbo integracijos centras. Visos teisės saugomos.  Sprendimas E.V.